Aktualności
Powiat Kartuski na Targach Czasu Wolnego
W sobotę i niedzielę (1-2 kwietnia) odbyły się w hali Amber Expo w Gdańsku Targi Czasu Wolnego – Free Time Festiwal.  Tegoroczna edycja charakteryzowała się fantastyczną frekwencją - ponad 20 tysięcy zwiedzających i 250 wystawców!  Podczas targów panowała doskonała atmosfera, odbyły się widowiskowe pokazy - między innymi trialu rowerowego czy kajakowego freestyle’u, a także mnóstwo konkursów,...
Walne Zebranie Członków Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina
W dniu 4 kwietnia 2017 r. w sali sesyjnej Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie odbyło się Walne Zebranie Członków Konwentu. Spośród członków, na WZC obecni byli reprezentanci następujących samorządów: Gmina Chojna, Gmina Połczyn-Zdrój, Powiat Gnieźnieński, Powiat Drawski, Gmina Miejska Kwidzyn, Gmina Hrubieszów, Powiat Kartuski, Gmina Miejska Starogard Gdański, Miasto Sulmierzyce, ...
Podpisanie umowy na nadbudowę piętra Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie
Dnia 30 marca w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kartuzach Pani Starosta Janina Kwiecień oraz Pan Wicestarosta Bogdan Łapa podpisali umowę z Prezesem Zarządu Spółki ELWOZ z siedzibą w Szklanej Panem Adamem Julke umowę na realizację inwestycji Powiatu Kartuskiego, której przedmiotem jest Nadbudowa piętra istniejącego budynku szkoły wraz z dobudową zewnętrznej windy osobowej w Żukowie na potrzeby ZSZiO ...
Konkurs na stanowisko dyrektora Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach
Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach, ul. Słoneczna 3, 83-300 Kartuzy, będącego zespołem placówek. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs na stanowisko dyrektora Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach", w terminie do 10 kwietnia 2017 r. w Starostwie Powiatowym ...
Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie
Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie, ul. Gdyńska 5, 83-330 Żukowo. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie", w terminie do 10 kwietnia 2017 r. w Starostwie Powiatowym ...
Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie
Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie, ul. Wolności 39, 83-314 Somonino. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie", w terminie do 10 kwietnia 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Kartuzach, ul. Dworcowa ...
Konkurs na wykonanie projektu graficznego
Powiat Kartuski ogłasza konkurs na wykonanie projektu graficznego, obróbkę zdjęć, wykonanie grafik, map, oraz skład publikacji Strategii Rozwoju Powiatu Kartuskiego 2040. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie wykonawcy opracowania graficznego publikacji Strategii Rozwoju Powiatu Kartuskiego 2040 oraz wykonanie składu, opatrzenie logotypami, grafikami, mapami, wykresami treści dokumentu, oraz ich ...
Rozwój usług społecznych na terenie Powiatu Kartuskiego
   Dnia 14 marca w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kartuzach, na zaproszenie Pani Starosty Janiny Kwiecień, odbyło się spotkanie z przedstawicielami Partnerów projektu pn.: „Rozwój usług społecznych na terenie Powiatu Kartuskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej: ...
Newsletter
Kalendarz wydarzeń
Czerwiec 2017
23

567811

121314151617

192021222425

26272829


Biuletyn Informacji Publicznej

Dziennik Ustaw

Monitor Polski