Aktualności
Kandydaci do Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Kartuskiego
W dniu 25 października minął termin zgłaszania kandydatur na członków VI kadencji Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Kartuskiego. Poniżej zamieszczamy listę osób kandydujących wraz krótką informacją przygotowaną przez zgłaszające je organizacje. Przypominamy, że do dnia 3 listopada należy zgłaszać osoby upoważnione do głosowania na e-mail: zdrowie@kartuskipowiat.pl lub telefonicznie pod nr 58 694 ...
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku
Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 listopada 2017 r. do godz. 15:30 w Starostwie Powiatowym w Kartuzach przy ul. Gdańskiej 26 w pokoju nr 17 bądź przesyłać na adres: ...
Wybory do Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Kartuskiego
W dniu 9 listopada 2017 r. o godz. 17:00 w sali konferencyjnej Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Kartuzach przy ul. 3 Maja 16 A odbędą się wybory członków VI kadencji Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Kartuskiego. Rada jest niezależnym zespołem doradczym dla samorządów. Składa się z 7 osób, które uzyskały największą ilość głosów w tajnych wyborach. Działa w celu ...
Zapraszamy do konsultacji społecznych Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok
Zarząd Powiatu Kartuskiego zaprasza do konsultacji społecznych projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Kartuskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok. Uwagi do projektu uchwały można zgłaszać na załączonym formularzu na adres e-mailowy: zdrowie@kartuskipowiat.pl lub drogą pocztową ...
PERŁA KASZUB - XVI edycja Nagród Starosty Kartuskiego
  Uprzejmie prosimy instytucje, firmy, samorządy, organizacje pozarządowe oraz osoby fizyczne o zgłaszanie do Kapituły w terminie do 1 grudnia 2017 roku pisemnych propozycji kandydatów do nagród wraz ze stosownym uzasadnieniem (mile widziana dokumentacja ze zdjęciami) osobiście lub na adres: Wydział Kultury i Promocji, ul. Gdańska 26, 83-300 Kartuzy lub e-mail: promocja@kartuskipowiat.
Uwaga! Zmiana godzin funkcjonowania punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Żukowie
UWAGA! Od 9 października do 6 listopada 2017 r. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Żukowie będzie czynny dłużej - w poniedziałki i środy zapraszamy już od godz. 14.30! Miejsce świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej: Żukowo, ul. Armii Krajowej 2E (Szkoła Podstawowa nr 2, dawne Gimnazjum) Godziny otwarcia Punktu: poniedziałek: 14.30 -19.00 wtorek: 09.00 -13.00 środa: 14.30 -19.00 czwartek: ...
Zapraszamy organizacje pozarządowe na pierwsze Powiatowe Forum III Sektora
Serdecznie zapraszamy członków organizacji pozarządowych do udziału w POWIATOWYM FORUM III SEKTORA, które odbywać się będzie 20-21 października 2017r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Chmielnie przy ul. Gryfa Pomorskiego 20 od godziny 13:30. Celem forum jest przede wszystkim możliwość wymiany doświadczeń, nawiązanie współpracy i partnerstw pomiędzy organizacjami pozarządowymi. W programie zaplanowano ...
Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Żukowie
Dnia 5 października 2017 r. Powiat Kartuski podpisał umowę na wykonanie termomodernizacji budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Żukowie. Jest to kolejna tego rodzaju umowa jaką Powiat Kartuski zawarł w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kartuskiego”  realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10. Energia, Działania 10.1. Efektywność ...
Newsletter
Kalendarz wydarzeń
Kwiecień 2018

2347

9101112131415

1617182122

2324252729Biuletyn Informacji Publicznej

Dziennik Ustaw

Monitor Polski