Aktualności
Informacja dotycząca dyżurów aptek
Informujemy, że w dniach 19 i 25 stycznia 2017 r. w godzinach od 22:00 do 7:00 żadna apteka nie będzie pełniła dyżurów. Prosimy o zaopatrzenie się w leki przed godziną 22:00. Zaistniała sytacja wynika z tymczasowego zamknięcia apteki Dom Leków przy ul. Gdańskiej w Kartuzach.  
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kartuskiego
 W dniu 13 stycznia 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego Powiat Kartuski podpisał umowę na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej   na terenie Powiatu Kartuskiego”. Projekt został przewidziany do realizacji w ramach: Osi Priorytetowej 10. Energia, Działania 10.1. Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT, Poddziałania 10.
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku
Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kartuskiego w 2017 roku. Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia, wzór oferty (obowiązuje nowy wzór) oraz instrukcję jej wypełniania. UWAGA NA ZMIANY! W tym roku należy wnieść finansowy wkład własny do zadania – udział środków finansowych musi stanowić minimum 1 % wnioskowanej kwoty dotacji ...
Stypendia sportowe – nabór wniosków
Starosta Kartuski zaprasza do składania wniosków o przyznanie  stypendium  sportowego dla zawodników osiągającym wysokie wyniki sportowe we  współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym. Termin składania wniosków upływa 23 stycznia 2017 roku i należy je złożyć w Wydziale Kultury i Promocji  Starostwa Powiatowego w Kartuzach przy ul. Gdańskiej 26. Uchwały Nr IX/93/2015 ...
Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach
Powiat kartuski wspólnie z powiatem puckim i wejherowskim realizuje projekt „Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach”. Projekt adresowany jest do zamieszkujących Powiat Kartuski, Pucki i Wejherowski osób pozostających bez pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia) należących do co najmniej jednej z grup: - osoby w wieku 50 lat i więcej - kobiety - osoby z niepełnosprawnościami - ...
Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie kartuskim w 2017 roku - kto i gdzie może z niej skorzystać
W powiecie kartuskim działa 5 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. W tym roku w zamian za punkt w Centrum Interwencji Kryzysowej w Kartuzach działa punkt w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chmielnie.   Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej • młodzież do 26. roku życia • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny • seniorzy po ukończeniu 65 lat • ...
Finał XVI Szlachetnej Paczki za nami!
Weekend cudów za nami. W rejonie Kartuzy udało się dotrzeć do 46 rodzin, a wolontariusze spotkali się z blisko setką rodzin, czy też osób samotnych z terenu czterech gmin: Chmielno, Kartuzy, Przodkowo oraz Żukowo. 10 i 11 grudnia darczyńcy przywieźli paczki, które dały pozytywny impuls do zmian. Centrum, a więc magazynem Szlachetnej Paczki w rejonie Kartuzy było Kartuskie Centrum Kultury. Darczyńcą ...
XX sesja Rady Powiatu Kartuskiego
Uprzejmie zapraszam na   XX sesję  Rady Powiatu Kartuskiego, która odbędzie się w dniu  22 grudnia 2016r. (czwartek) o godz. 10,00   w  Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach ul. 3 Maja z następującym porządkiem obrad: I. Otwarcie sesji.                       &n...
Newsletter
Kalendarz wydarzeń
Czerwiec 2017
23

567811

121314151617

192021222425

26272829


Biuletyn Informacji Publicznej

Dziennik Ustaw

Monitor Polski