Aktualności
Konsultacje społeczne projektu ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Do dnia 31 stycznia 2017 r. potrwają konsultacje projektu ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Ustawa powoła do życia nową instytucję, która przejmie zadania Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Centrum zostanie operatorem Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, będzie także dystrybuować środki na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego ...
Polonez maturzystów
Już po raz dziewiąty, w piątek 13 stycznia, maturzyści z terenu powiatu kartuskiego zatańczyli poloneza na Rynku w Kartuzach. Poloneza prowadziła starosta kartuski Janina Kwiecień, taneczny korowód wyruszył sprzed budynku Starostwa, przy czym główną sceną był tradycyjnie Rynek. Taniec rozpoczął się o godzinie 11:30. O tej samej porze zatańczyli także maturzyści z zaprzyjaźnionych powiatów: świdnickiego,...
Informacja dotycząca dyżurów aptek
Informujemy, że w dniach 19 i 25 stycznia 2017 r. w godzinach od 22:00 do 7:00 żadna apteka nie będzie pełniła dyżurów. Prosimy o zaopatrzenie się w leki przed godziną 22:00. Zaistniała sytacja wynika z tymczasowego zamknięcia apteki Dom Leków przy ul. Gdańskiej w Kartuzach.  
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kartuskiego
 W dniu 13 stycznia 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego Powiat Kartuski podpisał umowę na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej   na terenie Powiatu Kartuskiego”. Projekt został przewidziany do realizacji w ramach: Osi Priorytetowej 10. Energia, Działania 10.1. Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT, Poddziałania 10.
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku
Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kartuskiego w 2017 roku. Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia, wzór oferty (obowiązuje nowy wzór) oraz instrukcję jej wypełniania. UWAGA NA ZMIANY! W tym roku należy wnieść finansowy wkład własny do zadania – udział środków finansowych musi stanowić minimum 1 % wnioskowanej kwoty dotacji ...
Stypendia sportowe – nabór wniosków
Starosta Kartuski zaprasza do składania wniosków o przyznanie  stypendium  sportowego dla zawodników osiągającym wysokie wyniki sportowe we  współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym. Termin składania wniosków upływa 23 stycznia 2017 roku i należy je złożyć w Wydziale Kultury i Promocji  Starostwa Powiatowego w Kartuzach przy ul. Gdańskiej 26. Uchwały Nr IX/93/2015 ...
Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach
Powiat kartuski wspólnie z powiatem puckim i wejherowskim realizuje projekt „Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach”. Projekt adresowany jest do zamieszkujących Powiat Kartuski, Pucki i Wejherowski osób pozostających bez pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia) należących do co najmniej jednej z grup: - osoby w wieku 50 lat i więcej - kobiety - osoby z niepełnosprawnościami - ...
Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie kartuskim w 2017 roku - kto i gdzie może z niej skorzystać
W powiecie kartuskim działa 5 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. W tym roku w zamian za punkt w Centrum Interwencji Kryzysowej w Kartuzach działa punkt w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chmielnie.   Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej • młodzież do 26. roku życia • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny • seniorzy po ukończeniu 65 lat • ...
Newsletter
Kalendarz wydarzeń
Sierpień 2017
124

7891011

14161718

2122232425

28293031


Biuletyn Informacji Publicznej

Dziennik Ustaw

Monitor Polski