Aktualności
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku
Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 listopada 2017 r. do godz. 15:30 w Starostwie Powiatowym w Kartuzach przy ul. Gdańskiej 26 w pokoju nr 17 bądź przesyłać na adres: ...
Wybory do Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Kartuskiego
W dniu 9 listopada 2017 r. o godz. 17:00 w sali konferencyjnej Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Kartuzach przy ul. 3 Maja 16 A odbędą się wybory członków VI kadencji Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Kartuskiego. Rada jest niezależnym zespołem doradczym dla samorządów. Składa się z 7 osób, które uzyskały największą ilość głosów w tajnych wyborach. Działa w celu ...
Zapraszamy do konsultacji społecznych Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok
Zarząd Powiatu Kartuskiego zaprasza do konsultacji społecznych projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Kartuskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok. Uwagi do projektu uchwały można zgłaszać na załączonym formularzu na adres e-mailowy: zdrowie@kartuskipowiat.pl lub drogą pocztową ...
PERŁA KASZUB - XVI edycja Nagród Starosty Kartuskiego
  Uprzejmie prosimy instytucje, firmy, samorządy, organizacje pozarządowe oraz osoby fizyczne o zgłaszanie do Kapituły w terminie do 1 grudnia 2017 roku pisemnych propozycji kandydatów do nagród wraz ze stosownym uzasadnieniem (mile widziana dokumentacja ze zdjęciami) osobiście lub na adres: Wydział Kultury i Promocji, ul. Gdańska 26, 83-300 Kartuzy lub e-mail: promocja@kartuskipowiat.
Uwaga! Zmiana godzin funkcjonowania punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Żukowie
UWAGA! Od 9 października do 6 listopada 2017 r. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Żukowie będzie czynny dłużej - w poniedziałki i środy zapraszamy już od godz. 14.30! Miejsce świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej: Żukowo, ul. Armii Krajowej 2E (Szkoła Podstawowa nr 2, dawne Gimnazjum) Godziny otwarcia Punktu: poniedziałek: 14.30 -19.00 wtorek: 09.00 -13.00 środa: 14.30 -19.00 czwartek: ...
Zapraszamy organizacje pozarządowe na pierwsze Powiatowe Forum III Sektora
Serdecznie zapraszamy członków organizacji pozarządowych do udziału w POWIATOWYM FORUM III SEKTORA, które odbywać się będzie 20-21 października 2017r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Chmielnie przy ul. Gryfa Pomorskiego 20 od godziny 13:30. Celem forum jest przede wszystkim możliwość wymiany doświadczeń, nawiązanie współpracy i partnerstw pomiędzy organizacjami pozarządowymi. W programie zaplanowano ...
Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Żukowie
Dnia 5 października 2017 r. Powiat Kartuski podpisał umowę na wykonanie termomodernizacji budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Żukowie. Jest to kolejna tego rodzaju umowa jaką Powiat Kartuski zawarł w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kartuskiego”  realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10. Energia, Działania 10.1. Efektywność ...
Zasłużeni dla turystyki
Pod hasłem „Zrównoważona turystyka-narzędziem rozwoju" obchodzony jest tegoroczny Światowy Dzień Turystyki. Pomorskie obchody odbyły się w 29 września w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim. Główną częścią uroczystości było wyróżnianie zasłużonych dla turystyki. Z naszego powiatu dyplomy i medale Marszałka Województwa Pomorskiego otrzymało Muzeum Kaszubskie w Kartuzach z okazji 70-lecia działalności.
Newsletter
Kalendarz wydarzeń
Czerwiec 2018

45

1112141516

181920212224

2526272829


Biuletyn Informacji Publicznej

Dziennik Ustaw

Monitor Polski