Aktualności / Konsultacje Programu Współpracy Powiatu Kartuskiego z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok

Konsultacje Programu Współpracy Powiatu Kartuskiego z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok

2016-10-20 14:27

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Powiatu Kartuskiego z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok

Zarząd Powiatu Kartuskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do konsultacji społecznych projektu uchwały Rocznego Programu Współpracy Samorządu Powiatu Kartuskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

Program ten określa zasady, formy i zakres współpracy Samorządu Powiatu Kartuskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego. W programie określono także priorytetowe zadania publiczne, które będą zlecane do realizacji w ramach otwartych konkursów ofert w 2017 roku.

Uwagi do projektu można zgłaszać (na załączonym formularzu) na adres e-mail: zdrowie@kartuskipowiat.pl lub drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Dworcowa 1, 83-300 Kartuzy do dnia 4 listopada 2016 r.

Projekt Rocznego Programu Współpracy na 2017 rok

Formularz do konsultacji

Newsletter
Kalendarz wydarzeń
Maj 2018
4

78910

1415161720

212223

28293031


Biuletyn Informacji Publicznej

Dziennik Ustaw

Monitor Polski