Aktualności / Ogłoszenie konkursu ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku

Ogłoszenie konkursu ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku

2016-10-27 14:22

Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 listopada 2016 r. do godz. 15:30 w Starostwie Powiatowym w Kartuzach przy ul. Gdańskiej 26 w pokoju nr 17 bądź przesyłać na adres: Starostwo Powiatowe w Kartuzach, ul. Dworcowa 1, 83-300 Kartuzy. Liczy się data wpływu dokumentacji do Starostwa Powiatowego w Kartuzach. Oferty złożone, przesłane lub takie które wpłynęły po terminie nie będą rozpatrywane.

Poniżej zamieszczamy ogłoszenie konkursowe i wzór oferty.

Ogłoszenie o konkursie

Wzór oferty

Newsletter
Kalendarz wydarzeń
Maj 2018
4

78910

1415161720

212223

28293031


Biuletyn Informacji Publicznej

Dziennik Ustaw

Monitor Polski