Aktualności / Powiat Kartuski otrzymał dofinansowanie na wsparcie kształcenia zawodowego.

Powiat Kartuski otrzymał dofinansowanie na wsparcie kształcenia zawodowego.

2016-11-17 09:35

Starosta Kartuski Pani Janina Kwiecień wraz z Wicestarostą dnia 09 listopada bieżącego roku podpisali z Województwem Pomorskim w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku umowy o dofinansowanie dwóch projektów zintegrowanych  w ramach realizacji przedsięwzięcia strategicznego „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy”, stanowiącego element Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie aktywności zawodowej i społecznej, tj. Aktywni Pomorzanie, o łącznej wartości: 11 598 041,00 zł .

Dofinasowanie obejmuje realizację projektu pn.: „Dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb branż kluczowych gospodarki poprzez modernizację i wyposażenie infrastruktury szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kartuskiego” współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe, Działania 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych oraz „Dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb branż kluczowych gospodarki poprzez system wsparcia uczniów i nauczycieli oraz doradztwo zawodowe w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Kartuskiego” współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działania 3.3 Edukacja Zawodowa, Poddziałania 3.3.1 Jakość Edukacji Zawodowej.

Łączna wartość dofinansowania wynosi: 9 986 023,90 zł .

Projektami zostały objęte dwie placówki szkolne, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kartuski: Zespół Szkół Technicznych im. Floriana Ceynowy w Kartuzach oraz Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie, w szczególności uczniowie i nauczyciele w obszarze branż kluczowych, takich jak: transport, logistyka i motoryzacja oraz budownictwo, energetyka i ekoenergetyka. Celem głównym jest  podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez ukształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom.

W ramach wsparcia zostaną zrealizowane m.in. staże i praktyki, specjalistyczne dla branż kursy i szkolenia, zajęcia z języka angielskiego zawodowego oraz doradztwo zawodowe. Ponadto same placówki zostaną wyposażone w odpowiedni sprzęt specjalistyczny. Przeprowadzone zostaną również roboty budowlane  w zakresie modernizacji budynków warsztatowych ZST w Kartuzach oraz nadbudowy piętra istniejącego budynku szkoły w Żukowie wraz z dobudową windy dla ZSZiO.

Zintegrowane przedsięwzięcie jest również efektem zawiązanej współpracy pomiędzy Powiatem Kartuskim a przedsiębiorcami  na rzecz uruchomienia inicjatywy, która ma sprzyjać  rozwojowi  gospodarki, kapitału społecznego w oparciu o współpracę  pomiędzy przedsiębiorcami, lokalną administracją i instytucjami z otoczenia rynku pracy, organizacjami pozarządowymi, szkołami i placówkami edukacyjnymi oraz innymi zainteresowanymi podmiotami w zakresie sektora logistyczno-transportowego, energetycznego i ekoenergetycznego oraz budowlanego, m.in.: Przedsiębiorstwo Budowlane Górski Sp. z o.o. Sp. k., PKM S.A., LOTOS Kolej Sp. z o.o., Zakład Linii Kolejowych Gdynia PKP S.A.,  Viessmann Sp. z o.o., Kolanko Transport Sp. z o.o., TS-Transport Service Sp.  z o.o., GALMET Sp. z o.o. Sp.k., AUTO SERWIS DUNST oraz Partner PPHU ARTSTAL oraz porozumień indywidualnych zawieranych pomiędzy szkołami objętymi wsparciem a  przedsiębiorcami.

Galeria
IMG_20161109_100603.jpg IMG_20161109_101612.jpg IMG_20161109_101758.jpg IMG_20161109_102431.jpg IMG_20161109_102437.jpg
Newsletter
Kalendarz wydarzeń
Maj 2018
4

78910

1415161720

212223

28293031


Biuletyn Informacji Publicznej

Dziennik Ustaw

Monitor Polski