Aktualności / Konsultacje społeczne nad Strategią Rozwoju Powiatu Kartuskiego na lata 2016 -2040

Konsultacje społeczne nad Strategią Rozwoju Powiatu Kartuskiego na lata 2016 -2040

2016-12-06 07:54

Powiat Kartuski serdecznie zaprasza mieszkańców i osoby zainteresowane do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych przygotowywanej Strategii Rozwoju Powiatu Kartuskiego na lata 2016 -2040. Konsultacje odbywają się w terminie od 5 do 16 grudnia 2016r.

W ramach konsultacji zapraszamy do składania uwag i sugerowania dokonywania zmian w tekście udostępnionego dokumentu. Uwagi wraz z wskazaniem miejsca, którego dotyczą oraz uzasadnieniem prosimy składać najpóźniej do dnia 16 grudnia w następującej formie:

- pisemnie pocztą tradycyjną na adres Starostwo Powiatowe w Kartuzach, ul Dworcowa 1, 83-300 Kartuzy, z dopiskiem „Uwagi do strategii”

- pocztą elektroniczną na adres krzysztofmunko@kartuskipowiat.pl

- osobiście w dniu 13.12.2016r. w siedzibie Wydziału Strategii i Rozwoju Powiatu, ul 11 Listopada 3
(I piętro)  w godzinach 8.00 do 15.00

- podczas spotkania konsultacyjnego dnia 13.12.2016 o godz. 17.00 w Centrum Informacji Turystycznej w Kartuzach, ul Klasztorna 1.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się 13 grudnia 2016 roku o godzinie 17:00 w sali Centrum Informacji Turystycznej w Kartuzach, ulica Klasztorna 1. Na spotkaniu przedstawiony zostanie projekt Strategii Rozwoju Powiatu Kartuskiego na lata 2016-2040, wypracowany podczas spotkań liczącej ponad 70 osób Rady Programowej, w skład której wchodzili przedstawiciele różnych środowisk związanych z Powiatem Kartuskim oraz eksperci zewnętrzni. W czasie spotkania, poza zapoznaniem z treścią, będzie można zgłaszać uwagi i propozycje dotyczące dokumentu Strategii.

 

Załączniki
Newsletter
Kalendarz wydarzeń
Maj 2018
4

78910

1415161720

212223

28293031


Biuletyn Informacji Publicznej

Dziennik Ustaw

Monitor Polski