Aktualności / XX sesja Rady Powiatu Kartuskiego

XX sesja Rady Powiatu Kartuskiego

2016-12-12 10:14

Uprzejmie zapraszam na   XX sesję  Rady Powiatu Kartuskiego, która odbędzie się w dniu  22 grudnia 2016r. (czwartek) o godz. 10,00   w  Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach ul. 3 Maja

z następującym porządkiem obrad:

I. Otwarcie sesji.                                                                                         

II. Stwierdzenie quorum.

III. Przedstawienie porządku obrad sesji. 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2. Informacja Przewodniczącego Rady o podejmowanych przedsięwzięciach w okresie międzysesyjnym.

3. Sprawozdania:

1)  Starosty Kartuskiego z działalności Zarządu Powiatu Kartuskiego z realizacji uchwał  oraz ważniejszych dla  powiatu wydarzeń w okresie międzysesyjnym,

2) Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Zespole Placówek Specjalnych w Kartuzach.

4. Interpelacje i wolne wnioski.

5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

1) dokonania zmian w budżecie Powiatu Kartuskiego na rok 2016, wg projektu nr 1,

2) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kartuskiego, wg projektu nr 2,

3) uchwalenia budżetu Powiatu Kartuskiego na rok 2017,wg projektu nr 3,

4) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kartuskiego, wg projektu nr 4 ,

5) zmiany  Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kartuzach, wg projektu       nr 5,              

6) ustalenia trybu  udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielonych dla szkół i placówek zakładanych oraz prowadzonych na terenie powiatu kartuskiego przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, wg projektu nr 6,

7)  przystąpienia Powiatu Kartuskiego do Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, wg projektu nr 7

6. Odpowiedź na zgłoszone interpelacje i wnioski.                                                             

7. Zamknięcie sesji.

 

                                                                        Przewodniczący Rady

                                                                        /-/ Mieczysław Woźniak

Newsletter
Kalendarz wydarzeń
Maj 2018
4

78910

1415161720

212223

28293031


Biuletyn Informacji Publicznej

Dziennik Ustaw

Monitor Polski