Aktualności / Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kartuskiego

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kartuskiego

2017-01-16 11:20

 W dniu 13 stycznia 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego Powiat Kartuski podpisał umowę na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej   na terenie Powiatu Kartuskiego”. Projekt został przewidziany do realizacji w ramach: Osi Priorytetowej 10. Energia, Działania 10.1. Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT, Poddziałania 10.1.1. Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT – wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Projekt został złożony przez Powiat Kartuski w odpowiedzi na wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego zgodnie z systemem wyboru projektów przewidzianym w ramach RPO WP 2014 - 2020 obejmującym tryb pozakonkursowy.

Przedmiotem projektu jest objęcie pracami termomodernizacyjnymi czterech budynków jednostek organizacyjnych powiatu tj.: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Żukowie, Domu Pomocy Społecznej w Kobysewie oraz filii DPS  w Sulęczynie.

Audyty energetyczne sporządzone dla każdego z budynków wykazały niską efektywność energetyczną i potrzebę przeprowadzenia pilnych prac termomodernizacyjnych, obejmujących m.in.: docieplenie przegród budynków, modernizację instalacji c.o. i c.w.u., wymianę źródeł ciepła oraz montaż odnawialnych źródeł energii. 

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej systemów budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kartuskiego. W związku z tym realizacja projektu zakłada zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych o 214 813,61 kWh rocznie oraz szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych o 23 tony równoważnika CO2 rocznie.

Kompleksowe przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w obiektach użyteczności publicznej pozwoli na znaczne ograniczenie strat energetycznych oraz wpłynie na racjonalizację poziomu energii zużywanej przez przedmiotowe budynki. Okres realizacji projektu przewidziany jest do listopada 2018 roku.

Wartość projektu wynosi 3 006 857,84 zł zaś dofinansowanie na poziomie 85 % stanowi kwotę 2 174 395,65 zł.

 

Galeria
DSC03764.JPG DSC03765.JPG DSC03774.JPG DSC03778.JPG DSC03779.JPG DSC03780.JPG
Newsletter
Kalendarz wydarzeń
Czerwiec 2018

45

1112141516

181920212224

2526272829


Biuletyn Informacji Publicznej

Dziennik Ustaw

Monitor Polski