Aktualności / Konsultacje społeczne projektu ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Konsultacje społeczne projektu ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

2017-01-19 14:26

Do dnia 31 stycznia 2017 r. potrwają konsultacje projektu ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Ustawa powoła do życia nową instytucję, która przejmie zadania Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Centrum zostanie operatorem Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, będzie także dystrybuować środki na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w formie nowego trybu konkursowego, w którym wnioski będą oceniane przez ekspertów wybranych przez Prezesa Narodowego Centrum.

W dniu 17 stycznia br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego odbyło się spotkanie z przedstawicielami Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, którzy przedstawili główne założenia projektu ustawy. Jak podkreślali przedstawicie Rządu, ustawa ma zwiększyć znaczenie III sektora w Polsce i nie będzie ingerowała w zlecanie zadań i dystrybucję środków finansowych dla organizacji pozarządowych przez jednostki samorządów terytorialnych. Obecni na spotkaniu przedstawiciele organizacji pozarządowych zgłaszali swoje obawy co do małej reprezentacji sektora pozarządowego w Radzie Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – 2 osoby na 7 członków. Ponadto wnioskowali o to, aby na poziomie regionalnym wprowadzić narzędzia do realizacji ustawy.

W kwestii nowych przepisów Stowarzyszenie Klon/Jawor - prowadzące portal www.ngo.pl - zwróciło uwagę na wprowadzenie nowych zasad w konkursach ogłaszanych przez Narodowe Centrum, a nie stosowania trybu zlecania zadań publicznych na podstawie ustawy o pożytku publicznym, który jest powszechnie znany organizacjom pozarządowym i stosowany przez wszystkie instytucje.

Zachęcamy do zapoznania się z projektem ustawy oraz zgłoszeniem uwag, wniosków i przemyśleń. Szczegóły konsultacji oraz projekt ustawy zamieszczono na stronie: http://www.spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl/formularz.

Newsletter
Kalendarz wydarzeń
Maj 2018
4

78910

1415161720

212223

28293031


Biuletyn Informacji Publicznej

Dziennik Ustaw

Monitor Polski