Aktualności / Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach - przedłużenie rekrutacji

Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach - przedłużenie rekrutacji

2017-01-24 09:19

UWAGA!!!

Informujemy, że został wydłużony termin składania Formularzy Rekrutacyjnych w ramach projektu pt.: „Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach” do 27 stycznia 2017 roku.

Wydłużenie terminu jest zgodne z § 7 Regulaminu rekrutacji projektu.

Przedmiotowa zmiana nie będzie skutkowała nierównym traktowaniem Kandydatów do udziału w projekcie.


Powiat kartuski wspólnie z powiatem puckim i wejherowskim realizuje projekt

„Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach”.

Projekt adresowany jest do zamieszkujących Powiat Kartuski, Pucki i Wejherowski osób pozostających bez pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia) należących do co najmniej jednej
z grup:

- osoby w wieku 50 lat i więcej

- kobiety

- osoby z niepełnosprawnościami

- osoby długotrwale bezrobotne

- osoby o niskich kwalifikacjach

z wyłączeniem osób , które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.

Celem projektu jest utworzenie i zwiększenie trwałości nowopowstałych 270 mikro przedsiębiorstw. Przewidziane wsparcie:

·         bezpłatne, obowiązkowe szkolenia. Podstawowe wsparcie szkoleniowo-doradcze obejmie szkolenie „ABC przedsiębiorczości” (60 godzin, 10 dni) oraz dodatkowe szkolenia wynikające
z diagnozy potrzeb szkoleniowych przeprowadzonych przez doradcę zawodowego dla każdego z uczestników projektu i ujętej formie Indywidualnego Planu Działania (30 godzin, 5 dni).

·         do 19.350 zł jednorazowej dotacji inwestycyjnej

·         do 1.850 zł wsparcie pomostowe przez 6 miesięcy

Formularze rekrutacyjne wraz z wymaganymi załącznikami przyjmowane będą do dnia 27 stycznia 2017 roku w godzinach 8:30 – 14:30 w siedzibie Spółdzielni Socjalnej Pasja w Kartuzach ul. Mściwoja II 28; kontakt Honorata Bliźniewska; e-mail: rekrutacja-pasja@wp.pl ; tel. 791 431 655.

Projekt dofinansowany ze środków zewnętrznych, w tym przez Unię Europejską w perspektywie finansowej 2014-2020.

Zapraszamy do kontaktu.

Newsletter
Kalendarz wydarzeń
Maj 2018
4

78910

1415161720

212223

28293031


Biuletyn Informacji Publicznej

Dziennik Ustaw

Monitor Polski