Aktualności / Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kartuskiego

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kartuskiego

2017-05-17 12:51

Dnia 9 maja 2017 r. Powiat Kartuski podpisał umowę na wykonanie termomodernizacji budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Kobysewie w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej    na terenie Powiatu Kartuskiego”  realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10. Energia, Działania 10.1. Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT, Poddziałania 10.1.1. Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT – wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Przedmiotem projektu jest objęcie pracami termomodernizacyjnymi czterech budynków jednostek organizacyjnych powiatu tj.:

1)     Domu Pomocy Społecznej w Kobysewie,

2)     Filii DPS  w Sulęczynie,

3)     Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Żukowie,

4)     Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach.

Projekt został opracowany na podstawie audytów energetycznych, które zostały sporządzone dla każdego z budynków. Opracowana dokumentacja wykazała niską efektywność energetyczną i potrzebę przeprowadzenia pilnych prac termomodernizacyjnych.

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej systemów budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kartuskiego.

W pierwszej kolejności pracami w ramach projektu został objęty Dom Pomocy Społecznej  w Kobysewie. Projekt przewiduje termomodernizację w zakresie docieplenia budynku z nową wyprawką elewacyjną, remont  instalacji centralnego ogrzewania oraz wentylacji pomieszczeń kuchennych.

W efekcie przeprowadzonego postępowania przetargowego na wykonawcę zaplanowanych prac zostało wyłonione Przedsiębiorstwo Budowlane „RYBAK” z siedzibą przy ul. Krótkiej 1 w Luzinie, które zrealizuje przedsięwzięcie w cenie 587 274,39 zł brutto do 31 sierpnia 2017r.

Realizacja całego projektu zakłada zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych oraz spadek emisji gazów cieplarnianych.

Kompleksowe przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w obiektach użyteczności publicznej pozwoli na znaczne ograniczenie strat energetycznych oraz wpłynie na racjonalizację poziomu energii zużywanej przez przedmiotowe budynki.

Wartość całego projektu obejmuje kwotę 3 006 857,84 zł, w ramach której  dofinansowanie z budżetu środków europejskich stanowi 2 174 395,65 zł . Okres realizacji projektu przewidziany jest do listopada 2018 roku.

 

 

Galeria
DSC03886.JPG DSC03895.JPG DSC03900.JPG
Newsletter
Kalendarz wydarzeń
Maj 2018
4

78910

1415161720

212223

28293031


Biuletyn Informacji Publicznej

Dziennik Ustaw

Monitor Polski