Aktualności / Deklaracja partnerstwa samorządowego na rzecz integracji imigrantów „Przyjazne Pomorze”

Deklaracja partnerstwa samorządowego na rzecz integracji imigrantów „Przyjazne Pomorze”

2017-07-06 14:47

30 czerwca Starosta Janina Kwiecień uroczyście podpisała Deklarację partnerstwa samorządowego na rzecz integracji imigrantów „Przyjazne Pomorze”(tekst w załączeniu).

Inicjatorem partnerstwa jest Samorząd Województwa Pomorskiego z Marszałkiem Mieczysławem Strukiem na czele.

Partnerstwo ma na celu wsparcie budowania lokalnych rozwiązań na rzecz integracji osób przybywających na pomorze w celach osiedleńczych i zarobkowych.

Obszary w ramach których tworzone będą narzędzia integracji to edukacja, zatrudnienie, bezpieczeństwo, kultura, pomoc społeczna i zdrowie.

Istotą przedsięwzięć ma być wyrównywanie szans imigrantów w dostępie do instytucji i usług, ale też bezpieczeństwo dotychczasowych i nowych mieszkańców, dla budowania społeczeństwa różnorodnego, korzystającego wzajemnie ze swoich zasobów.

W obecnym czasie doświadczamy coraz liczniejszej obecności przyjezdnych zza wschodniej granicy (głównie Ukrainy), którzy decydują się na pracę w naszym powiecie, co związane jest bezpośrednio z koniecznością wynajmu mieszkań, dostępu do usług, handlu, ochrony zdrowia, ale także kultury i rozrywki. Pragniemy osoby nowo przybyłe czuły się dobrze w naszej społeczności. Z drugiej strony chcemy zadbać aby dotychczasowi mieszkańcy nie czuli się zagrożeni przez imigrantów i nie kierowali się stereotypami w myśleniu o przyjezdnych, dlatego zadnie jakie spełniać mają lokalne programy to szeroko pojęte bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców, wzajemny szacunek i zrozumienie, zapobieganie dyskryminacji na tle narodowościowym, wyznaniowym, czy etnicznym.

Podpisanie Deklaracji odbiło się echem w mediach ogólnopolskiech (informacja w linku poniżej):

http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2017-06-30/wspolna-deklaracja-najwiekszych-miast-ws-migracji-nie-mozemy-nie-zauwazac-tych-ludzi/

W II połowie lipca w Starostwie Powiatowym zostanie powołany Powiatowy Zespół ds. programu zarządzania migracjami, który pod przewodnictwem Starosty Kartuskiego rozpocznie prace nad programem. Działania te są zgodne z przyjętą Strategią Rozwoju Powiatu Kartuskiego 2040, która za jeden z priorytetów obrała otwartość. Zespół złożony będzie z przedstawicieli Gmin powiatu, oraz z przedstawicieli instytucji, które na co dzień spotykają się z problemami imigrantów, jak i z samych imigrantów, którzy Powiat Kartuski obrali za miejsce zamieszkania czy pobytu. W procesie tworzenia rozwiązań pomocą służyć będzie Centrum Wspierania Imigrantów i Imigrantek z Gdańska.

O pracach Zespołu będziemy informować.

Galeria
IMG_0478.jpg IMG_0534.jpg
Załączniki
Newsletter
Kalendarz wydarzeń
Lipiec 2018

2346

9101112

16171820

232425

3031


Biuletyn Informacji Publicznej

Dziennik Ustaw

Monitor Polski