Aktualności / Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego I

Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego I

2017-08-16 12:26

Szanowni Państwo,

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdańsku – realizator projektu pn. „Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego I” (Projekt realizowany w partnerstwie między Gminą Miasta Gdańska i Gmina Pruszcz Gdański w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Poddziałanie 5.2.1. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – mechanizm ZIT oraz współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS) informuje o prowadzonej rekrutacji do ww. Projektu.

 

Projekt skierowany jest do 55 osób (Kobiet i Mężczyzn) po 30 roku życia, pozostających bez pracy, w szczególności do osób:

·         w wieku 50 i więcej

·         z niepełnosprawnościami

·         długotrwale bezrobotnych

·         o niskich kwalifikacjach

zamieszkujących obszar metropolitalny (OM):

Gdańsk, Sopot, Gdynię oraz powiaty: gdański, kartuski, nowodworski, pucki, tczewski i wejherowski.

 

W ramach udziału w projekcie oferujemy: indywidualny plan działania, wsparcie psychologa, coaching, kursy i szkolenia zawodowe, staże u pracodawców, zatrudnienie subsydiowane, wsparcie trenera pracy, stypendium szkoleniowe, stypendium stażowe, catering oraz zwrot kosztów dojazdu.

Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły, do wyczerpania miejsc. Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest złożenie Formularza Zgłoszeniowego do Projektu w Biurze Projektu. Formularz dostępny jest na stronie internetowej www.ckziu1.gda.pl/projekty/30plus oraz w Biurze Projektu:

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdańsku

Al. Gen. J. Hallera 16/18, 80-426 Gdańsk

Tel. 58 301 42 08 / 883 989 462

30plus@ckziu1.gda.pl

www.ckziu1.gda.pl/projekty/30plus

 

Instytucje zainteresowane współpracą, a także osoby zainteresowane udziałem w Projekcie zapraszamy do kontaktu.

 

Z poważaniem,

Biuro projektu

Załączniki
Newsletter
Kalendarz wydarzeń
Grudzień 2018

345789

101112131516

17181920212223

24252627282930

31


Biuletyn Informacji Publicznej

Dziennik Ustaw

Monitor Polski