Aktualności / Umowa na budowę "Budowa zintegrowanego i kompleksowego Powiatowego Inteligentnego Centrum Edukacyjnego przy Zespole Szkół Technicznych im. Floriana Ceynowy w Kartuzach"

Umowa na budowę "Budowa zintegrowanego i kompleksowego Powiatowego Inteligentnego Centrum Edukacyjnego przy Zespole Szkół Technicznych im. Floriana Ceynowy w Kartuzach"

2018-02-20 13:53

W piątek, 16 lutego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kartuzach Pani Starosta Janina Kwiecień oraz Pan Wicestarosta Bogdan Łapa podpisali umowę z Prezesem Zarządu Spółki ELWOZ z siedzibą w Szklanej Panem Adamem Julke umowę na realizację inwestycji Powiatu Kartuskiego, której przedmiotem jest Budowa zintegrowanego i kompleksowego Powiatowego Inteligentnego Centrum Edukacyjnego przy Zespole Szkół Technicznych im. Floriana Ceynowy w Kartuzach, o wartości 1 906 015,26 zł brutto.

Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zakres umowy obejmuje m.in. wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę, wykonanie robót budowlanych, polegających na dostosowanie istniejących budynków na potrzeby nowych pracowni dydaktycznych w Powiatowym Inteligentnym Centrum Edukacyjnym w Kartuzach. Zamówienie w swoim zakresie obejmuje przystosowanie istniejących na terenie szkoły budynków i pomieszczeń na potrzeby nowoczesnych pracowni: tynkarsko-murarskiej, symulatora inteligentnego domu pasywnego i pracowni elektrycznej. Planowana inwestycja polega na wykonaniu remontu i przebudowy wewnątrz i na zewnątrz budynków połączonego z dociepleniem ścian zewnętrznych i dachu. W sali szkoleniowej symulatora inteligentnego domu pasywnego powstaną stanowiska komputerowe z oprogramowaniem wizualno-sterującym i symulacyjnym. Do celów edukacyjnych zamontowany zostanie cyfrowy system sterowania i symulacji pracy instalacji odnawialnych źródeł energii w postaci akumulatorowej instalacji fotowoltaicznej zamontowanej na dachu budynku z inwerterami i systemem monitorowania. Na potrzeby użytkowe i edukacyjne zamontowane zostanie wyposażenie kontrolno-pomiarowe oraz zintegrowany system zarządzania budynkiem pasywnym oraz pracownią murarsko-tynkarską. Zakończenie całej inwestycji planowane jest  na 30 listopada 2018 r.

 Przedmiotowe przedsięwzięcie stanowi element działań realizowanych w ramach projektu  „Dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb branż kluczowych gospodarki poprzez modernizację i wyposażenie infrastruktury szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kartuskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe, Działania 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych.

Główną zaletą inwestycji będzie jej unikatowość, gdyż zaproponowane komponenty pozwolą na podniesienie poziomu nauczania w ramach zawodów objętych projektem dla branż kluczowych: Budownictwo, Energetyka i Ekoenergetyka.

Przedsięwzięcie przyczyni się również do wzmocnienia atrakcyjności oferty Szkoły względem uczniów chcących kształcić się w zawodach objętych wspomnianymi wyżej branżami kluczowymi, objętymi przedsięwzięciem strategicznym „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzgledniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy”, stanowiącym element Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie aktywności zawodowej i społecznej Województwa Pomorskiego.

                

Galeria
DSC04088.JPG DSC04107.JPG
Newsletter
Kalendarz wydarzeń
Styczeń 2019
12345

7891012

14151617181920

21222324252627

28293031


Biuletyn Informacji Publicznej

Dziennik Ustaw

Monitor Polski