Aktualności / Nadbudowa piętra w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie

Nadbudowa piętra w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie

2018-07-19 11:52

Trwają prace związane z nadbudową trzeciego piętra szkoły w Żukowie przy ul. Gdyńskiej 5 wraz z dobudową zewnętrznej windy osobowej na potrzeby Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie dla branż kluczowych transport, logistyka i motoryzacja w obszarze subregionalnych i regionalnego rynku pracy.

Obecny stopień realizacji robót jest bardzo zaawansowany. Dotychczas wykonano większość głównych prac budowlanych: strop nad II i III piętrem szkoły, ściany nośne, posadzki, konstrukcję dachową i pokrycie dachowe, stolarkę okienną. Przystąpiono do nadbudowy ostatniej części budynku o pow. 330 m2. W części już nadbudowanej trwają roboty związane z wykonaniem elewacji, prace wykończeniowe takie jak: tynki, ułożenie instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, układanie glazury na klatkach schodowych, itp.

Wartość robót budowlanych obejmujących nadbudowę trzeciego piętra szkoły wraz z dobudową zewnętrznej windy osobowej wynosi:  4 797 000,00 zł .Planowany termin zakończenia robót budowlanych: 30.11.2018 r.

 Inwestycja realizowana jest przez Powiat Kartuski w ramach projektu „Dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb branż kluczowych gospodarki poprzez modernizację i wyposażenie infrastruktury szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kartuskiego” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe, Działania 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem głównym projektu jest: podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez ukształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom rynku pracy.

Dofinansowanie całego projektu wynosi: 6 291 343,00 zł

Planowana nadbudowa stworzy nowoczesną bazę lokalową niezbędną do tworzenia nowych profili zawodowych. Nadbudowa Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących z istniejącą już bazą lokalową będzie stanowić integralną całość niezbędną do kontynuowania i wdrożenia najnowocześniejszych rozwiązań dydaktycznych i organizacyjnych w systemie szkolnictwa ponadgimnazjalnego powiatu kartuskiego. Nowe pomieszczenia spełniać będą niezbędne wymogi dla nowego profilu zawodowego jakim będzie: technik logistyk i technik eksploatacji portów i terminali. W ramach inwestycji planowana jest również dobudowa zewnętrznej windy osobowej oraz zastosowanie pozostałych rozwiązań architektonicznych sprawią, że Szkoła zostanie całkowicie przystosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W ramach nadbudowy zlokalizowane będą pomieszczenia takie jak: biblioteka, sala językowa, pracownia logistyczna, pracownia dla zawodu – technik eksploatacji portów i terminali, pracownia dla zawodu technik transportu kolejowego, aula, pracownia dla zawodu kierowca-mechanik/mechanik pojazdów samochodowych, sale dydaktyczne, pomieszczenie dla pedagoga, doradcy zawodowego i psychologa, kierownika szkolenia praktycznego, sala do spotkań z młodzieżą, węzeł sanitarny, hole oraz klatki schodowe. W ramach projektu zostanie zakupione również wyposażenie dla wyżej wymienionych pomieszczeń.

Galeria
DSC04240.JPG DSC04242.JPG DSC04244 (zm.).jpg DSC04251.JPG
Newsletter
Kalendarz wydarzeń
Luty 2019
123

4567910

1112131415

18192021222324

25262728


Biuletyn Informacji Publicznej

Dziennik Ustaw

Monitor Polski