Org. pozarządowe / Spis organizacji pozarządowych

Spis organizacji pozarządowych

2014-07-24 11:05

Na terenie powiatu kartuskiego zarejestrowanych jest 417 organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną: w Krajowym Rejestrze Sądowym 282 stowarzyszenia i fundacje, w tym 7 w likwidacji; 52 ochotnicze straże pożarne; 83 uczniowskie kluby sportowe i kluby sportowe nieprowadzące działalności gospodarczej.

Do liczby 417 organizacji należy dodać oddziały terenowe organizacji pozarządowych korzystających z osobowości prawnej organizacji macierzystych. Przykładem takich organizacji są: Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Kartuzach, Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego Kartuzy, etc. Inną formą organizacji pozarządowych są stowarzyszenia zwykłe zarejestrowane w Starostwie Powiatowym w Kartuzach, które nie posiadają osobowości prawnej.

Poniżej zamieszczamy spis organizacji z podziałem na formę prawną i obszary działań. Jeżeli zauważą Państwo nieaktualne dane adresowe to prosimy o zgłaszanie takich informacji na e-mail: zdrowie@kartuskipowiat.pl

 
Stowarzyszenia zarejestrowane w KRS z podziałem na gminy POBIERZ
 
Stowarzyszenia zarejestrowane w KRS z podziałem na obszar działania POBIERZ
 
Uczniowskie kluby sportowe i inne stowarzyszenia kultury fizycznej zarejestrowane w Starostwie Powiatowym w Kartuzach POBIERZ
 
Ochotnicze straże pożarne POBIERZ
 
Oddziały terenowe stowarzyszeń POBIERZ
 
Stowarzyszenia zwykłe POBIERZ
Newsletter
Kalendarz wydarzeń
Maj 2018
4

78910

1415161720

212223

28293031


Biuletyn Informacji Publicznej

Dziennik Ustaw

Monitor Polski