Starostwo / Kultura i Sport

Kultura i Sport

2007-11-27 11:28

WYDZIAŁ KULTURY I PROMOCJI 

ul. Gdańska 26

Dyrektor Wojciech Okroj 
tel./fax 58 694 82 60
e-mail: kultura@kartuskipowiat.com.pl   
promocja@kartuskipowiat.com.pl
strona www

Wszelkie informacje dotyczące Uczniowskich Klubów Sportowych oraz Klubów Sportowych nie prowadzących działalności gospodarczej udziela:

Daniel Dobka
Wydział Kultury i Promocji
ul. Gdańska 26
58 694 82 60
e-mail: kultura@kartuskipowiat.com.pl
 

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH 2018


Wpis Klubów sportowych nie prowadzących działalności gospodarczej do ewidencji prowadzonej przez Starostę Kartuskiego

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (tekst jednolity Dz. U. Nr 25, poz. 113 ze zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 16, poz. 121),
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 ze zm.),
 4. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 ze zm.)

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji klubów sportowych nie prowadzących działalności gospodarczej opatrzony podpisami komitetu   założycielskiego potwierdzonymi za własnoręczność.
 • Protokół z założycielskiego Walnego Zebrania Członków.
 • Uchwała z wyboru Komitetu Założycielskiego.
 • Uchwała o przyjęciu statutu (2 egz.)
 • Uchwała o woli założenia klubu
 • Lista założycieli (min. 15 osób) zawierająca: imiona, nazwiska, daty i miejsca urodzenia oraz adresy zameldowania i własnoręczne podpisy.
 • Statut klubu (w dwóch egzemplarzach).
 • Lista obecności na zebraniu założycielskim.
   

Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych prowadzonej przez Starostę Kartuskiego 

Podstawa prawna

 1. Ustawa o kulturze fizycznej z dnia 18 stycznia 1996 r. , art. 7 ust. 4 (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 226, poz. 1675 z późniejszymi zmianami
 2. Ustawa kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. , art. 104 (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami)

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o dokonanie wpisu do Ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych.
 • Protokół z wyboru komitetu założycielskiego.
 • Lista założycieli zawierająca imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli.
 • Statut w dwóch egzemplarzach.
 • Uchwała o przyjęciu statutu (2 egz.)
 • Uchwała o woli założenia klubu
 • Lista obecności na zebraniu założycielskim.
 • Informacja o adresie tymczasowej siedziby stowarzyszenia.
 • Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

 

Załączniki
Newsletter
Kalendarz wydarzeń
Styczeń 2019
12345

7891012

14151617181920

21222324252627

28293031


Biuletyn Informacji Publicznej

Dziennik Ustaw

Monitor Polski